Kontroluj
swoją złość

dowiedz się jak

TRENING KONTROLI ZŁOŚCI

Czym jest trening kontroli złości?

Umiejętność konstruktywnego wyrażania złości w Treningu Zastępowania Agresji – jako komponent emocjonalny – zasługuje na szczególną uwagę, jest ważnym uzupełnieniem behawioralnej procedury treningu.

Trening Kontroli Złości (TKZ) jest jednym z trzech głównych komponentów (części) Treningu Zastępowania Agresji. Towarzyszą mu Trening umiejętności Społecznych oraz Trening Wnioskowania Moralnego. Trening Kontroli Złości jest niezwykle przystępnym narzędziem poznawczo-behawioralnym, wykorzystywanym od lat niemal na całym świecie do pracy z osobami, które wykazują trudności w radzeniu sobie z własną impulsywnością. Będą to zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli.

Twórcy Treningu Kontroli Złości, których prowadził dr Arnold Goldstein, koncentrowali się początkowo na pracy z młodzieżą i dorosłymi z bardzo trudnych środowisk społecznych, którzy wykazywali liczne trudności w sferach emocjonalnej i interpersonalnej. Osoby te niejednokrotnie miały już problemy z prawem i były osadzone w więzieniach. To na tej najtrudniejszej grupie Trening Kontroli Złości był formułowany w latach siedemdziesiątych XXw.

Trening Kontroli Złości

Od tamtej pory TKZ był wielokrotnie udoskonalany i dostosowywany do pracy z innymi grupami wiekowymi, ale też osobami o mniejszym natężeniu objawów braku kontroli nad własną impulsywnością. Co ciekawe, w prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych badaniach wykazano nie tylko wysoką skuteczność Treningu Kontroli Złości w generowaniu zmiany w zachowaniu osób trenujących, ale też zauważono jego skuteczność w pracy z osobami wycofanymim, nieśmiałymi, nie radzącymi sobie dobrze w trudnych sytuacjach interpersonalnych.
Spostrzeżenia te spowodowały, że Trening Kontroli Złości na dobre zagościł w szkołach, ośrodkach rozwojowych, organizacjach czy w biznesie.

Celem TKZ jest zatem nie tylko skutecznie redukować napięcie, ale przede wszystkim na wielu poziomach wzbudzać refleksję odnośnie tego, co wywołało złość, jak na to reagujemy i w jaki sposób, prospołecznie, nieagresywnie, wykorzystać płynącą z niej energię do tego, aby zadbać o siebie i swoje granice. Dzięki temu staje się narzędziem uniwersalnym i pożytecznym niemal dla każdego człowieka, który wchodzi w interakcje z innymi ludźmi.
Zobacz też artykuł „trening kontroli złości w rodzinie

7 kroków

Trening Kontroli Złości swoją niezaprzeczalną skuteczność i dostępność zawdzięcza między innymi temu, że jest niezwykle łatwy i czytelny. To 7 kroków, w czasie których osoba trenująca koncentruje się na tym, co wywołało jej złość (wyzwalacz zewnętrzny), jakie w związku z tym pojawiły się w jej głowie myśli (wyzwalacz wewnętrzny), co dzieje się z jej ciałem, gdy się złości (sygnały z ciała), w jaki sposób może obniżyć napięcie w ciele (reduktory).
Następnie szuka uspokajających myśli, na przykład o rozwiązaniu (monity), zastanawia się nad tym, co by było, gdyby zachowała się agresywnie w tej konkretnej sytuacji (konsekwencje agresji), jaką kompetencje społeczną może zastosować , aby lepiej poradzić sobie w tej sytuacji (umiejętność społeczna z Treningu Umiejętności Społecznych), a na koniec dokonuje autoanalizy tego, co zrobiła dobrze, a co ewentualnie powinna poprawić w przyszłości (Autorefleksja i samonagrodzenie).

Schemat kroków Treningu Kontroli Złości wygląda dokładnie tak:

Trening kontroli złości